จับตาอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผันผวนและการแข่งขันทางการค้าที่หนักหน่วง รวมทั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดจากภาครัฐ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องลงทุนกับเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

[av_one_half first]

จับตาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคนี้มีจีดีพีรวมกัน 1.9 ล้านล้านดอลลาห์สหรัฐ มีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน ในช่วงทศวรรณที่ผ่านมา ทั้ง 10 ประเทศมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และถ้ารวมทั้ง 10 ประเทศนี้เป็นประเทศเดียวกัน ก็จะเป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงเป็นลำดับที่เก้าของโลก ทุกประเทศเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีอายุกว่า 50 ปี มีหน้าที่ส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประชาคมทางเศรษฐกิจ คือเป็นตลาดเดียวในการซื้อขายสินค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะ ปัจจุบัน ทั้ง 10 ประเทศได้รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) พร้อมรับการลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียนได้มากขึ้นในอนาคต

ไทย ในฐานะประตูสู่อาเซียนและเป้าหมายการลงทันด้านเทคโนชีวภาพของเอเชีย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัย งานพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรรม นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ลำดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย

[/av_one_half]

[av_one_half]

[av_image src=’https://www.thailandlab.com/wp-content/uploads/2016/06/ASEAN.jpg’ attachment=’5376′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image]

[/av_one_half]

การขับเคลื่อนของประเทศไทย
จุดมุ่งหมายของประเทศไทยคือการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะสำเร็จได้นั้นต้องเปลี่ยนจากประเทศที่ขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ดังนั้น การลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาจึงไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่่ายเดียว แต่ภาคเอกชนต้องร่วมมือด้วย ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยอยู่ที่ 63,490 ล้านบาท คิดเป็น 0.48% ของจีดีพี โดยแบ่งเป็นภาครัฐ 29,045 ล้านบาท ภาคเอกชน 34,445 ล้านบาท ในขณะที่ GDP ปี 2557 อยู่ที่ 13,132,234 ล้านบาท เป้าหมายในปี 2559 คือ 130,000 ล้านบาทหรือเท่ากับ 1% ของจีดีพีนั่นเอง โดยในปี 2557 มีผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ที่ 3.78 ล้านคน

ในปีนี้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากความต้องการด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมต่างๆ จากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Talent Mobility และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300% นอกจากนี้ ภาครัฐยังปรับปรุงกฎหมายและมาตรการการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

10 อุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายด้าน R&D มากที่สุดในปี 2556 คือ
1. ปิโตรเลียม 4,717,1 ล้านบาท
2. เคมี 4,130.5 ล้านบาท
3. อาหาร 3,557.6 ล้านบาท
4. บริการวิจัยและพัฒนา 1,865.8 ล้านบาท
5. บริการด้านธุรกิจอื่นๆ 1,625.5 ล้านบาท
6. ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย 1,358 ล้านบาท
7. แร่อโลหะและแก้ว 1,236.7 ล้านบาท
8. โลหะประดิษฐ์ 1,133 ล้านบาท
9. เครื่องจักร 1,064.1 ล้านบาท
10. ยานยนต์ 988 ล้านบาท

มูลค่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพของสินค้าแต่อย่างใด ซึ่งเป็นงานประจำที่ต้องทำในห้องปฏิบัติการและใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอันได้แก่ การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมตามภูมิภาค และเมืองนวัตกรรมอาหาร การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐ จะมีผลต่อการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างแน่นอน และทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอยู่


งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016
งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการฯ ในครั้งที่ 6 นี้ ครอบคุมพื้นที่แสดงงานกว่า 10,000 ตารางเมตร โดยมีผู้แสดงงานทั้งในและต่างประเทศ กว่า 330 บริษัท จาก 35 ประเทศ รวม 1,300 แบรนด์ พร้อมด้วยพาวิลเลียนนานาชาติจาก 6 ประเทศชั้นนำเป็นครั้งแรก ร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแล็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาแสดงในงานครอบคลุมการทำงานที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น การวินิจฉัยทางคลินิก การวิเคราะห์และทดสอบ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา และการสอบเทียบและมาตรวิทยา

งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 จะเป็นอีกหนึ่งเวทีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประชากรโลกกว่า 7.3 พันล้านคน งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 เป็นงานส่งเสริมการลงทุนซื้อขายเครื่องมือแล็บเพื่อการส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรม การศึกษา พร้อมกันนี้ ยังมีงานประชุมและงานสัมมนานานาชาติ ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพันธุศาสตร์ และชีวสารสนเทศศาสตร์ ด้านวิเคราะห์อาหารและวัสดุ พิษวิทยาและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ

ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้า และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandlab.com


ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)
ฝ่ายบริหารโครงการ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.202)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *