นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2 ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม LAB THEATRE ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand Lab International 2...

Read more

Transforming Science to Business: Episode 2

Transforming Science to Business: Episode 2

Transforming Science to Business: Episode 2. Learn more at LAB THEATER during Thailand Lab International 2016. Improve you environment lab to proactively prepare for compliances Environmental analysis is the use of analytical chemistry and other techniques to ...

Read more

Transforming Science to Business: Episode 1 (TH)

Transforming Science to Business: Episode 1 (TH)

Read more

Transforming Science to Business: Episode 1 (EN)

Transforming Science to Business: Episode 1 (EN)

Learn more at LAB THEATRE during Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 Pharma and cosmetic Lab The pharmaceutical and cosmetic lab serves one of the most important functions in production and control. It plays the important contribution in research and development,...

Read more

Why Thailand becomes the Highest Potential Laboratories in South East Asia?

Why Thailand becomes the Highest Potential Laboratories in South East Asia?

June 24, 2016 Recently, the trade barriers are not only tariffs but also product quality in terms of international standards and country regulations. The non-tariff barrier is the vital obstacle of Thai exporters. Thai government provides supportive policy to ...

Read more

ประเทศไทย – ศูนย์กลางโอกาสทางธุรกิจห้องปฏิบัติการที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย – ศูนย์กลางโอกาสทางธุรกิจห้องปฏิบัติการที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

24 มิถุนายน 2559 ในโลกการค้าปัจจุบัน กติกาทางการค้าไม่ใช่เรื่องของภาษีเท่านั้น แต่เป็นเรื่องขอ...

Read more

จับตาอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก

จับตาอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก

Read more

Think Southeast Asia, Invest at Thailand LAB INTERNATIONAL 2016!

Think Southeast Asia, Invest at Thailand LAB INTERNATIONAL 2016!

The fluctuating economic situation and the high competitive trades with stringent government regulations are forcing the Southeast Asia industry to invest in high-technology laboratory infrastructure to ensure the quality and safety of the products. [av_one_ha...

Read more

Thailand Lab 2015 anticipates a successful show

Thailand Lab 2015 anticipates a successful show

Bangkok is all set to host exhibition and conference on scientific and laboratorial equipment and technology from Sep 9-11 Singapore: Bangkok is all set to host exhibition and conference on scientific and laboratorial equipment and technology, Thailand LAB 201...

Read more

VINALAB attended Thailand LAB 2015: Growth with Quality

VINALAB attended Thailand LAB 2015: Growth with Quality

[av_slideshow size=’featured’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=”] [av_slide id=’5000′][/av_slide] [av_slide id=’5001′][/av_slide] [av_slide id=’50...

Read more