ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0”

เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ยุคดิจิตัล – ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0” (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)) ภายในงานได้อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ พบปะบุคลากร วว. และแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปีขององค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เป็นส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ร่วมพูดคุยกับเชี่ยวชาญได้ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

Population Aging Matters

Nowadays, 13% of global population are above 60 years old. WHO projected that over 65-year-old populations around the world will increase to 1 billion – 1 in every 8 of …

สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

Fortifying the World สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร การเติมสารอาหารลงไปในอาหารนั้นมีมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเติมวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนที่จำเป็น และโปรตีน ลงไปในอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรให้เป็นไปตามพื้นฐานทางโภชนาการ แต่ปัจจุบัน ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนยังคงทนทุกข์กับภาวะขาดสารอาหารจากการไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง คุณยังจำโรคจากปัญหาสุขภาพเหล่านี้ในช่วงต้นศตวรรณที่ 20 ได้หรือไม่ โรคคอพอก โรคกระดูกอ่อน โรคเบอริเบอร์รี และโรคหนังกระ แต่ในศตวรรษนี้ ในภาวะการเร่งรีบของการดำเนินชีวิต ความเครียด และมลภาวะ ล้วนส่งผลต่อการขาดสารอาหารบางประเภท …

Fortifying the World

Fortifying the World Situations * Trends * Regulations * R&D * Analysis Food fortification has evolved tremendously over the years and has now expanded to include a wide variety of …

ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์ อัพเดทความเคลื่อนไหวของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ภาษีเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญทางการค้า และส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ ตัวอย่างการส่งเสริมในด้านนี้ของภาครัฐคือการลดอัตราภาษี ในปี 2531 ประเทศไทยได้ประกาศลดอากรขาเข้าอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากอัตราร้อยละ 35 มาที่ร้อยละ 5 ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและเร่งการวิจัยพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้น แม้จะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าประมาณ 1,800 ล้านบาท แต่ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อใช้ของภาคเอกชน เช่น บริษัทตัวแทนนำเข้า นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการทั้งหมด ต่างก็ได้รับผลดีที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ในราคาที่ถูกลง เพิ่มกำลังซื้อประมาณร้อยละ 22 …

Laboratory Business Opportunity in Thailand

Laboratory Business Opportunity in Thailand Keep Abreast of Scientific Equipment and Technology in Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 Tax is the one of trade barriers. It affects on science and technology development of Thailand …

ชุดตรวจ และทดสอบ จาก สวก.(ARDA)

[av_slideshow size=’no scaling’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′ control_layout=”] [av_slide slide_type=’image’ id=’5816′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide id=’5816′][/av_slide] [av_slide id=’5817′][/av_slide] [av_slide id=’5818′][/av_slide] [av_slide id=’5819′][/av_slide] [av_slide id=’5820′][/av_slide] [av_slide id=’5821′][/av_slide] [av_slide …

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2 ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม LAB THEATRE ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand Lab International 2016 การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์และเทคนิคอื่นๆ เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์คือการตรวจติดตามและศึกษาระดับของธาตุเป้าหมายในบรรยากาศ แม่น้ำ และตัวอย่างจำเพาะอื่นๆ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมใช้แนวทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดทางเคมีทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ การวัดปริมาณสาร/สิ่งปนเปื้อน การเก็บตัวอย่าง และเทคนิคการวิเคราะห์ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของคุณทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมตัวสำหรับข้อกำหนดใหม่ ตัวอย่างที่ 1: การชั่งที่ดีทำให้ผลการวิเคราะห์เชื่อถือได้ การชั่งเป็นกิจกรรมปกติในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้มาจากการชั่งตัวอย่าง (และสารเคมี) ความผิดพลาดหรือการปฏิบัติที่ผิดอาจไปทำลายกระบวนการระดับโรงงาน …

Transforming Science to Business: Episode 2

Transforming Science to Business: Episode 2. Learn more at LAB THEATER during Thailand Lab International 2016. Improve you environment lab to proactively prepare for compliances Environmental analysis is the use …

Transforming Science to Business: Episode 1.

Transforming Science to Business: Episode 1 (TH)

ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอางเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ และยังมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมการผลิต และการควบคุมคุณภาพ อีกด้วย เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดสายการผลิต เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจเลือกสรรเป็นอย่างดีแล้ว จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนนธุรกิจในองค์รวม ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง ตัวอย่างที่ 1: การวิเคราะห์นำ้บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด การวิเคราะห์ด้านเภสัชกรรมต้องการเทคโนโลยีพิเศษ เครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดที่มีความไวสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง ตัวอย่างเช่น นำ้สำหรับยาฉีด น้ำบริสุทธิ์ หรือ น้ำเพื่อใช้ในการสวอบตัวอย่างที่เป็นของเหลวและของแข็งในการทดสอบกระบวนการความสะอาด และกระบวนการอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์น้ำดื่มและน้ำเสีย น้ำที่ใช้ในกระบวนการทางเภสัชกรรมหรือการทดสอบกระบวนการทำความสะอาด นำ้ผิวดิน จนถึงนำ้ที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ รวมทั้งน้ำที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งอีกด้วย ตัวอย่างที่ …