บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จะทำการคัดกรองผู้รับเหมาที่จะเข้ามาดำเนินการภายในงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ในทุกงานๆโดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

Approved Contractor Program of VNU Asia Pacific เรียน ผู้รับเหมา ทุกท่าน เนื่องด้วยทางบริษัท  บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จะทำการคัดกรองผู้รับเหมาที่จะเข้ามาดำเนินการภายในงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ในทุกงานๆโดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ผู้รับเหมาทุกรายจะต้องดำเนินการตาม หลักเกณฑ์การสมัครและส่งมอบเอกสารสำหรับผู้รับเหมา (ข้อมูลตามเอกสารแนบ) โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้ A) คุณสมบัติของผู้สมัคร B) เอกสารการสมัคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์  โปรดคลิ๊ก Contractor Registration Form C) ขั้นตอนการสมัคร, …

Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 ประกาศเลื่อนวันจัดงานเป็นเดือนตุลาคม

Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 ประกาศเลื่อนวันจัดงานเป็นเดือนตุลาคม 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับผู้ประกอบการและพันธมิตร ตัดสินใจเลื่อนการจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 เป็นวันที่ 28 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การตัดสินใจครั้งนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลักคือ การคำนึงถึงความปลอดภัยและข้อจำกัดในการเดินทางในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-19 การตัดสินใจครั้งนี้ทางคณะผู้จัดได้พิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานเป็นสำคัญ เหนือสิ่งอื่นใดคือ …

อีกก้าวของความสำเร็จที่สำคัญของงาน Thailand LAB INTERNATIONAL & Bio Investment Asia

ข่าวประชาสัมพันธ์ – 10 ตุลาคม 2562 กรุงเทพ ประเทศไทย งาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครบวงจร ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีสมัยใหม่, ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ, สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 จัดควบคู่ไปกับงาน Bio Investment Asia ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่สำคัญของการจัดงาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 …