สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยจัดอบรมเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้าม ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม food supplements

 

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยจัดอบรมเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้าม

ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม food supplements

(วันที่ 12กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ศูนย์การประชุม ไบเทคบางนา ห้อง MR214)

*สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

ได้รับเกียรติจาก

-คุณสุภาพร  จิรไกรโกศล☜

 

-รองผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีวะวิทยา (หปชจ.)

-ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)

 • กำหนดการ
  • 12.00 – 12.30 เริ่มลงทะเบียน
  • 12.30 – 13.00 เปิดการอบรมโดย นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
  • 13.00 – 16.00 บรรยายเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหาร เสริม foo supplements”
  • Introduction สารต้องห้ามมีอะไรบ้างใส่ไปทำไม
  • วิธีการวัดสารเหล่านี้ทั่วๆไปวัดโดยเทคนิคไรบ้างข้อดีข้อด้อย
  • มีชุด test kit อะไรบ้าง ผลน่าเชื่อถือได้ไหม
  • วิธีการวัด โดย CMSMS
  • Traceability ของการวัดปัจจุบันมีไหม ยังต้องการอะไรจากสถาบันมาตรมี CRM RM ไหม

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *