อีกก้าวของความสำเร็จที่สำคัญของงาน Thailand LAB INTERNATIONAL & Bio Investment Asia

ข่าวประชาสัมพันธ์ – 10 ตุลาคม 2562 กรุงเทพ ประเทศไทย งาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครบวงจร ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีสมัยใหม่, ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ, สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 จัดควบคู่ไปกับงาน Bio Investment Asia ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จที่สำคัญของการจัดงาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 …