วีเอ็นยูฯ จับมือ TCELS และสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Investment Asia 2019

VNUE AP, hand in hand with TCELS and the Science and Technology Trade Association, to organize Thailand LAB INTERNATIONAL and Bio Investment Asia 2019

TTRS เทคโนโลยีมีอันดับ สู่ศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “งานวิจัยก้าวล้ำ นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน” ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019”

ความรู้เบื้องต้นของพลาสติกและการทดสอบ (Introduction to Plastics and Testing), การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับการสอบเทียบ (Method Validation for Calibration)

การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ Laboratory Management By The Department of Science Service

Laboratory Safety Design Standards and Guidelines, Guidelines for the Safety Use of Chemical Fume Hood, HVAC and Ventilation System for High Standard, Laboratory and Standard & Sustainable Laboratory for SDG 2030

การวิเคราะห์ ความคงตัวและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค MLS (Analysis of Product Stability and Shelf life by Multiple Light Scattering Technique)

Benefits of Metrohm Spectroscopy