Inter-active RISK JOURNEY: LAB TO MANAGEMENT LEVEL

    VWR, part of Avantor Inter-active RISK JOURNEY: LAB TO MANAGEMENT LEVEL การฝึกอบรมแบบเข้มข้นเพื่อนำองค์ความรู้ด้านความเสี่ยงมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ ISO9001, ISO17025 และ ISO31000 สำหรับยกระดับการเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการแบบมืออาชีพ เข้ารับการแนะนำและร่วมสร้างทัศนคติในการทำงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ไม่ใช่แค่การลงเอกสารทำระบบ แต่สามารถปรับบทบาทจากผู้ทำงานระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ที่มีส่วนชี้นำทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินแผนงานทางธุรกิจด้วยการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร…   โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช Poomporn Thamsatitdej Ph.D. …

กำหนดการสัมมนา “สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กำหนดการสัมมนา “สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ” กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร …

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล” กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม MR 213 ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future …

กำหนดการ การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

กำหนดการ การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน” ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018” วันพุธที่ 12 กันยายน เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม MR220 ศูนย์นิทรรศกำรและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 09.30 – 09.50 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ …

Conference Streamlines and Knowledgeable Seminars at Thailand LAB INTERNATIONAL 2018

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”] Conference Streamlines and Knowledgeable Seminars at Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 [/av_textblock] [av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ …