เปิดจองพื้นที่สำหรับงานไทยแลนด์แล็ป อินเตอร์เนชั่นแนล 2018