เริ่มแล้ว ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 คาดผู้ชมงานทะลุ 10,000 คน เงินสะพัดกว่า 3,000 ล้านบาท

21 กันยายน 2559 กรุงเทพ ประเทศไทย ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน ไทยแลดน์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 ถือเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรม บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยให้ได้ 1% ของจีดีพี …

สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

Fortifying the World สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร การเติมสารอาหารลงไปในอาหารนั้นมีมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเติมวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนที่จำเป็น และโปรตีน ลงไปในอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรให้เป็นไปตามพื้นฐานทางโภชนาการ แต่ปัจจุบัน ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนยังคงทนทุกข์กับภาวะขาดสารอาหารจากการไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง คุณยังจำโรคจากปัญหาสุขภาพเหล่านี้ในช่วงต้นศตวรรณที่ 20 ได้หรือไม่ โรคคอพอก โรคกระดูกอ่อน โรคเบอริเบอร์รี และโรคหนังกระ แต่ในศตวรรษนี้ ในภาวะการเร่งรีบของการดำเนินชีวิต ความเครียด และมลภาวะ ล้วนส่งผลต่อการขาดสารอาหารบางประเภท …

Fortifying the World

Fortifying the World Situations * Trends * Regulations * R&D * Analysis Food fortification has evolved tremendously over the years and has now expanded to include a wide variety of …