ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์ อัพเดทความเคลื่อนไหวของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ภาษีเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญทางการค้า และส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ ตัวอย่างการส่งเสริมในด้านนี้ของภาครัฐคือการลดอัตราภาษี ในปี 2531 ประเทศไทยได้ประกาศลดอากรขาเข้าอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากอัตราร้อยละ 35 มาที่ร้อยละ 5 ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและเร่งการวิจัยพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้น แม้จะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าประมาณ 1,800 ล้านบาท แต่ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อใช้ของภาคเอกชน เช่น บริษัทตัวแทนนำเข้า นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการทั้งหมด ต่างก็ได้รับผลดีที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ในราคาที่ถูกลง เพิ่มกำลังซื้อประมาณร้อยละ 22 …

Laboratory Business Opportunity in Thailand

Laboratory Business Opportunity in Thailand Keep Abreast of Scientific Equipment and Technology in Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 Tax is the one of trade barriers. It affects on science and technology development of Thailand …

ชุดตรวจ และทดสอบ จาก สวก.(ARDA)

[av_slideshow size=’no scaling’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′ control_layout=”] [av_slide slide_type=’image’ id=’5816′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide id=’5816′][/av_slide] [av_slide id=’5817′][/av_slide] [av_slide id=’5818′][/av_slide] [av_slide id=’5819′][/av_slide] [av_slide id=’5820′][/av_slide] [av_slide id=’5821′][/av_slide] [av_slide …