ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวตลาดใหม่ที่กำลังไปได้สวย:
MEDLAB ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และยา

คาดว่าอัตราการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะทะยานสู่จุดสูงสุดในช่วงของการพยากรณ์ จากการที่เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางคลินิกแบบไฮเทคเจาะตลาดในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกได้มากขึ้น รวมทั้งรายได้หลังหักภาษีในกลุ่มประชากรชนชั้นกลางก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก  ตลาดบริการห้องปฏิบัติการทางคลินิกแบ่งกลุ่มออกเป็นอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และอื่น ๆ  โดยคาดว่าตลาดจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 5.2  จนแตะ 1.4614 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2565 จากเดิม 1.1344 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2560 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.2  ภาระโรคเป้าหมาย (target disease) ที่สูงขึ้นทั่วโลก ความก้าวหน้าของเทคนิคการวินิจฉัยทางคลินิก รวมทั้งแผนริเริ่มของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มความสามารถในการจ่ายในขั้นตอนทดสอบการวินิจฉัยทางคลินิก ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดความต้องการดังกล่าวในตลาด

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยจะยังคงเป็นโอกาสของผู้ผลิตยาข้ามชาติ  รัฐบาลไทยคาดการณ์ไว้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจาก 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2560 เป็น 2.75 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพ.ศ. 2569 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 5 ในสกุลเงินในประเทศ และร้อยละ 6.2 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  ปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวของตลาด ได้แก่ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นและความต้องการการรักษาทางการแพทย์ที่สูงขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทาง หรือ ห้องแล็ป ครบวงจร หรือ ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 จะจัดระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ EH102-103 ไบเทค โซนใหม่ที่น่าสนใจที่จะเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ได้แก่ “MEDLAB”  ซึ่งจะเน้นเรื่องห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และคลินิก เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมยา โดยมีบริษัทชั้นนำมาจัดแสดงสินค้าที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด อาทิ เครื่องมือวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาและมิญชวิทยา เคมีคลินิกและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยนอกร่างกาย รวมทั้งระบบห้องปฎิบัติการอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางคลินิก การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ (precision medicine) และการประกันคุณภาพ (quality assurance)

จากข้อมูลผู้เข้าชมงาน พบว่าร้อยละ 23 ทำงานในอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ส่วนใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าของสถานพยาบาล ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ เจ้าของโรงพยาบาล นักลงทุน นักจุลชีววิทยา นักไวรัสวิทยา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ และอื่น ๆ

เชิญเข้าชมและสำรวจนิทรรศการผ่านโปรแกรม ‘Hosted Buyer Program’

หากท่านเป็นผู้ซื้อ นักลงทุน หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ รายสำคัญในประเทศหรือต่างประเทศ  ท่านมีสิทธิเข้าร่วม “Hosted Buyer Program” หรือโปรแกรมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อรายสำคัญได้พบผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออกชั้นนำ รวมทั้งรับตั๋วเครื่องบินหรือที่พักฟรี  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ประกอบด้วย การลงทะเบียนฟาสต์แทร็กที่ Buyer Counter เข้า Buyer Lounge เจรจาธุรกิจได้ มีเครื่องดื่มและอาหารว่างบริการตลอดทั้งวัน ที่พักฟรีตลอดสองคืนในโรงแรมที่ทางเราจัดไว้รองรับอย่างเป็นทางการ คำเชิญเข้าร่วมงาน Networking Function พิธีเปิด งาน Networking Reception รวมทั้งบริการจับคู่ทางธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์  สมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ที่ chanunrat.kon@vnuexhibitionsap.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.thailandlab.com