ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0”

เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ยุคดิจิตัล – ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0” (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)) ภายในงานได้อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ พบปะบุคลากร วว. และแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปีขององค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เป็นส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ร่วมพูดคุยกับเชี่ยวชาญได้ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *