เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการทางความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและธุรกิจพลังงาน และการแข่งขันนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านไบโอ ภายในงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2560

วีเอ็นยูฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดตัวงานสัมมนาและการประชุมวิชาการในหัวข้อหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าชมงาน นอกเหนือจากการมาเยี่ยมชมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์แล้ว  ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย โดยวิทยาการรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากนานาประเทศ กว่า 160 ท่าน ทุกงานสัมมนาจะจัดภายในงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีงานสัมมนา การประชุม และกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจดังนี้

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” จัดโดย สถาบันความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety Institute หรือ LSI) จากสหรัฐอเมริกา ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ กำหนดจัดในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เป็นการสัมมนาที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การยืดอายุการใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น หลักสูตรที่ 1 เน้นที่ “หลักการ 4G สำหรับห้องปฏิบัติการที่ดี” และหลักสูตรที่ 2 เน้นเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

การประชุมนานาชาติว่าด้วยหัวข้อ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร และ อุตสาหกรรมพลังงาน-เคมีชีวภาพ หรือ BIC 2017, “Bio-Agriculture & Bio-Refinery” ครั้งที่ 5 กำหนดจัดวันที่ 6-8 กันยายน 2560 จัดโดย Thai Society for Biotechnology (TSB) หรือ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย การประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับหัวข้อเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหารและการเกษตร  จุลชีววิทยาชีวเภสัชกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  การแปรรูปทางชีววิทยา วิศวกรรมชีวภาพ  พลังงานชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล- นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมเนื้อเยื่อและวัสดุชีวภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมกิจกรรมการแข่งขันพิเศษสำหรับนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน และนักการตลาดในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ หรือ Bio  Pitch & Partner: I with I project  แข่งขันเสนอผลงานเพื่อจับคู่นัดลงทุนใน วันที่ 7 กันยายน 2560 และ Bio Pitch & Partner: Life Sciences and Medtech Acceleration Program แข่งขันวันที่ 8 กันยายน 2560  สนับสนุนโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสาตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พบกับอีกหลากหลายงานสัมมนาภายในงาน ที่เกี่ยวกับ การวิเคราะห์และทดสอบ, การควบคุมคุณภาพ, การประกันคุณภาพ, จุลชีววิทยา, ไวรัสวิทยา, ความปลอดภัยทางชีวภาพ, การค้นพบผลิตภัณฑ์ชีวเวชภัณฑ์และสารเสพติด, เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งจะจัดภายในงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจับจองที่นั่งในงานสัมมนาต่างๆ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thailandlab.com หรือ www.bioinvestmentasia.com **ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้!

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี โทร.02-670-0900 ต่อ 122 / อีเมล์ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com