สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

Fortifying the World
สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

การเติมสารอาหารลงไปในอาหารนั้นมีมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเติมวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนที่จำเป็น และโปรตีน ลงไปในอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรให้เป็นไปตามพื้นฐานทางโภชนาการ แต่ปัจจุบัน ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนยังคงทนทุกข์กับภาวะขาดสารอาหารจากการไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง คุณยังจำโรคจากปัญหาสุขภาพเหล่านี้ในช่วงต้นศตวรรณที่ 20 ได้หรือไม่ โรคคอพอก โรคกระดูกอ่อน โรคเบอริเบอร์รี และโรคหนังกระ

แต่ในศตวรรษนี้ ในภาวะการเร่งรีบของการดำเนินชีวิต ความเครียด และมลภาวะ ล้วนส่งผลต่อการขาดสารอาหารบางประเภท ซึ่งความทุกข์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่สุขภาพของปัจเจกในระยะยาวเท่านั้น แต่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น และลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติด้วย

เพื่อตอบโจทย์ข้างต้น อุตสาหกรรมได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารอาหารต่างๆ ลงไปเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของร่างกาย และเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่างไม่ว่าจะเป็นสารอาหารเพื่อการบำรุงสมอง บำรุงผิว ระบบขับถ่าย และระบบภูมิคุ้มกัน และปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน

ในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนลปีนี้ จะมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเติมสารอาหาร Fortifying the World โดยศูนย์นวัตกรรมอาหาร ม. เกษตรศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากร: การพัฒนาหลักสูตรฝึอบรมเฉพาะทาง

ร่วมรับรู้ทุกมุมมองทางโภชนาการทั้งด้านแนวโน้มภาวะทุพโภชนการ การกำหนดอาหาร กฎระเบียบ การวิจัยและพัฒนา ประโยชน์และโทษ และการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารให้กับประชากรโลกทั้ง 7 พันล้านคน ณ แล็บเธียเตอร์ วันที่ 23 กันยายน สำรองที่นั่งได้ที่ www.thailandlab.com

ที่มา FAO/WHO นิตยสารอินโนแล็บ

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ – คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร.+662 6700900 ต่อ 122

ฝ่ายบริหารโครงการ – คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com โทร. +662 6700900 ต่อ 202

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *