ผนึกความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ดันงาน “Thailand LAB INTERNATIONAL” สู่ศูนย์กลางแล็บอาเซียน

อัพเดทตลาดการค้าเทคโนฯวิทยาศาสตร์และการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารผ่านผู้เชี่ยวชาญ

ผนึกความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ดันงาน “Thailand LAB INTERNATIONAL” สู่ศูนย์กลางแล็บอาเซียน  

ข่าวประชาสัมพัมพันธ์ – 1 มิถุนายน 2560

วีเอ็นยูฯ จัดงานสัมภาษณ์พิเศษ เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 2 อุตสาหกรรมร่วมเสวนา พร้อมอัพเดทข้อมูลตลาดภาพรวมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากอุตสาหกรรมอาหาร คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล – รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และตัวแทนผู้จัดงาน คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ – ผู้จัดการโครงการ และคุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมเสวนากัน ณ ห้องรับรอง ไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ภายในงานมีการเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องของตลาดการค้าเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวสูงมากกว่า 15% สอดคล้องกับการผลักดันการลงทุนในด้าน R&D การวิจัยและการพัฒนาที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโนบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ ในมุมของตลาดอุตสาหกรรมอาหารเผย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของตลาดอาหารอาเซียนเฉลี่ยอยู่ที่ 12.8%  และแนวโน้มตลาดธุรกิจอาหารกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลเต็มตัว ซึ่งจากอัตราการเติบโตของตลาดทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้จัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 มั่นใจได้ว่า ตอนนี้เป็นยุคขาขึ้นของอุตสาหกรรมนี้อย่างแท้จริง คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานจากนานาชาติรวมกว่า 12,000 คน จากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า ตลาดการลงทุนในเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอัตรา 15% จากค่าเฉลี่ยเดิม 10%  จากมูลค่าตลาดรวม 60,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะทางรัฐบาลได้มีนโยบายต่างๆ ออกมาช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน ผ่านทางโปรเจคที่น่าสนใจอย่าง Super Cluster Project ผลักดันเศรษฐกิจระดับประเทศผ่าน 10 อุตสาหกรรมหลักของไทย นอกจากนั้น นโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ที่จะเน้นสร้างอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดยขับเคลื่อนผ่านโมเดลของประชารัฐ ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม ให้ไทยเป็น Value base economy ส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบิตการ ฯ ที่ทันสมัย  ปัจจุบันสัดส่วนของ R&D ทั้งในเอกชนและรัฐบาลมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันประมาณ 0.75% ของ GDP หรือคิดเป็นมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาท นับเป็นทิศทางที่ดีที่ภาคเอกชนและภาครัฐจะร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอันที่จะกระตุ้นการลงทุนเครื่องมือวิทยาศาตร์และทางห้องปฏิบัติการ ในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานการศึกษาและการวิเคราะห์วิจัย การวิจัยทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนันสนุนให้ไทยเป็นศูนย์การห้องปฏิบัติการฯที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน

 

ด้านตัวแทนของอุตสาหกรรมอาหาร คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า   ภาคอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มการเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของประชากรรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับศักยภาพด้านวัตถุดิบ วัฒนธรรมการกิน สารอาหารสังเคราะห์ และเทรนการบริโภคใหม่ๆ ที่เสริมสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอาหารได้อย่างยอดเยี่ยม ล่าสุดในปี 2559 อัตราการเติบโตของตลาดอาหารอาเซียนอยู่ที่ 14.2% ตัวเลขตลาดส่งออกอาหารของไทยในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี) มีสัดส่วน 55% ของตลาดอาเซียน มูลค่าส่งออก 148,642 ล้านบาท ขยายตัว 20.0% ในปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่ผู้ประกอบการไทยส่งออกไปมากที่สุด คือ เวียดนาม 34.7% รองลงมาคือ เมียนมาร์ 28.5%, กัมพูชา 21.8% และ สปป.ลาว 15.0% พร้อมชี้แนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหารสำหรับอนาคตว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิต ลงต้นทุน เสริมคุณประโยชน์ผ่านสารอาหารสังเคราะห์ สร้างมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนเสริมช่องทางการขายให้มากขึ้น รวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้บริโภคผ่านทางระบบออนไลน์ ปัจจุบันตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก มีอัตราเติบโตรวดเร็วถือร้องละ 11-15 จากปีที่ผ่านมา และอีกเทรนด์ที่น่าจับตามองคือ Functional Food หรือ การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยทำงานและผู้รักสุขภาพอย่างมาก รวมอัพเดทองค์ความรู้ใหม่ๆ และพบปะผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอาหารได้ภายในงานนิทรรศการ

ด้านผู้จัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ เผยในแง่มุมของการจัดงานว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ตลอดจนตลาดด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นอีกอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย จากอัตราการขยายตัวของตลาดที่มากถึง 15% และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต เป็นจุดแข็งที่ทำให้เรามั่นใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานระดับภูมิภาค จากการพัฒนางานมาต่อเนื่องถึง 7 ปี ทำให้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ใหญ่และครบถ้วนที่สุดในอาเซียน  ปีนี้ผู้เข้าชมงานจะพบกับ บริษัทชั้นนำกว่า 330 บริษัท จาก 30 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยพาวิลเลี่ยนนานาชาติ ทั้งจาก จีน อินเดีย เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ  โดยจะได้เชิญผู้ซื้อ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติการในห้องแล็บ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ ต่างประเทศ มารวมงานในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีการนำระบบการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ อย่างโปรแกรม Business Matching Online ขึ้นมาเพื่อรองรับการจับคู่เจรจาทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเปิดตัวโครงการการสรรหาผู้ซื้อรายใหญ่จากทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ซื้อ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติการในห้องแล็บ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ  ได้มีโอกาสพบผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องมือแล็บได้โดยตรงพร้อมเจรจาธุรกิจ  โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสมัคร และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thailandlab.com

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 101-102 ไบเทค กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-670-0900 ต่อ 201-206 หรืออีเมล์ thailandlab@vnuexhibitionsap.com

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี โทร. 02-670-0900 ต่อ 122 อีเมล์ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *