ปิดสัปดาห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์ ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อหลักจากทั่วเอเชียกว่า 9,165 รายจาก 60 ประเทศ มูลค่าตลาดพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านบาท

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ปิดสัปดาห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์ ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อหลักจากทั่วเอเชียกว่า 9,165 รายจาก 60 ประเทศ มูลค่าตลาดพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านบาท ‘ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_heading]

[av_slideshow size=’featured_large’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’]
[av_slide id=’7761′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7751′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7747′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7737′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7713′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7704′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7673′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7650′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7655′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7633′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7622′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7745′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7798′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7797′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7799′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7795′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7804′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7816′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[av_slide id=’7825′ slide_type=” video=’https://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=” title=” link_apply=” link=” link_target=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=”][/av_slide]
[/av_slideshow]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
12 กันยายน 2560 – ข่าวประชาสัมพันธ์

จบลงไปแล้วกับงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ตลอด 3 วันของการจัดงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ หรือ ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ได้ต้อนรับผู้เข้าชมงาน ผู้ซื้อหลัก ผู้เชี่ยวชาญ และคนในอุตสาหกรรมแล็บ เข้าชมงานกว่า 9,165 ราย จาก 60 ประเทศ ซึ่งเป็นนักลงทุนจากนานาประเทศมากกว่า 1,329 รายจากทั่วโลก ซึ่งมีอัตราการเข้ามาลงทุนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสูงถึง 34% สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของภาครัฐบาลโดยตรง ในแง่มุมของการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่น่าสนใจ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จาก 330 บริษัทชั้นนำ 30 ประเทศที่มานำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำอย่างเจาะลึก บนพื้นที่การจัดงานกว่า 10,720 ตร.ม. เพื่อให้ผู้ที่มาชมงานได้ศึกษาและเลือกนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และงานวิจัยต่างๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล นอกจากนั้นยังเป็นเวทีการเจรจาทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมระดับประเทศ เกิดการซื้อขาแลกเปลี่ยนวิทยาการ ตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญผ่านงานสัมมนาที่น่าสนใจกว่า 200 หัวข้อภายในงานครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ การลงทุนทางชีวภาพ ความปลอดภัยของการทำงานในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเคมีภัณฑ์ และเภสัชภัณฑ์ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จตามความคาดหมายของงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ที่สามารถก้าวขึ้นเป็นงานแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นนำของภูมิภาคในเอเชียอย่างสมบูรณ์ โดยมูลค่าของธุรกิจที่เกิดจากระหว่างงาน และหลังงาน 6 เดือน ประมาณ 10% ของมูลค่าการตลาดเครื่องมือห้องปฏิบัติการ รวมมูลค่ากว่า 40,000-60,000 ล้านบาทจากการซื้อขายภายในงาน

งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์ชั่นแนล ครั้งที่ 8 จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ.2561 ฮอลล์ 102-103 ไบเทค กรุงเทพฯ ครั้งต่อไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในตลาดเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่น่าจับตามองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้จัดฯ วางแผนที่จะพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เตรียมแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีสำหรับเทคนิคในห้องปฏิบัติการล่าสุด มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ทางเคมี นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบและมาตรวิทยา และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ และการลงทุนด้านทางชีวภาพที่กำลังเป็นตลาดขาขึ้นในภูมิภาคนี้

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงงานสามารถติดต่อผู้จัดงานได้ที่  thailandlab@vnuexhibitionsap.com หรือโทร 02-670-0900 ต่อ 201-206 ซึ่งขณะนี้พื้นที่การแสดงงานได้ถูกจับจองล่วงหน้าไปแล้วมากกว่า 70%
[/av_textblock]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_button label=’ดาวน์โหลดข่าว’ link=’manually,https://www.thailandlab.com/wp-content/uploads/2017/09/THLAB-17-Closing-Press-Release-12-Sep-17-TH.docx’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue82d’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_button label=’ดาวน์โหลดรูป’ link=’manually,https://www.thailandlab.com/wp-content/uploads/2017/09/Photo.zip’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue80f’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

[/av_one_half]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *