ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์
อัพเดทความเคลื่อนไหวของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016

ภาษีเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญทางการค้า และส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ ตัวอย่างการส่งเสริมในด้านนี้ของภาครัฐคือการลดอัตราภาษี ในปี 2531 ประเทศไทยได้ประกาศลดอากรขาเข้าอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากอัตราร้อยละ 35 มาที่ร้อยละ 5 ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและเร่งการวิจัยพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้น แม้จะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าประมาณ 1,800 ล้านบาท แต่ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อใช้ของภาคเอกชน เช่น บริษัทตัวแทนนำเข้า นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการทั้งหมด ต่างก็ได้รับผลดีที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ในราคาที่ถูกลง เพิ่มกำลังซื้อประมาณร้อยละ 22 แต่รัฐก็คาดว่าจะทำให้เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาและสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในหน่วยงานต่างๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,500 ล้านบาท และมีส่วนทำให้สินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมมีการพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ผลกำไรที่ได้นี้ทำให้รัฐมีรายได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่ได้รวมถึงการกระจายรายได้ และผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ปัจจุบัน แม้จะไม่มีการลดอากร แต่รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300% โครงการสนับสนุนงานวิจัย โครงการฝึกอบรมผ่านหน่วยงานรัฐ และโครงการอื่นๆ ส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

สำหรับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ทางองค์การการค้าโลกมีข้อตกลงอนุญาตให้ประเทศสมาชิกกำหนดวิธีการทางเทคนิคเพื่อกีดกันสินค้าที่มีลักษณะหรือคุณภาพไม่ตรงตามตวามต้องการ ไม่ให้เข้ามาจำหน่ายในประเทศบนพื้นฐานของข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ คุณภาพสินค้า และความปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้านานาชนิดสู่ตลาดโลก ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ เพื่อรับมือกับประเด็นด้านคุณภาพ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จึงเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ อันได้แก่ ความไว ความแม่นยำ ความถูกต้อง และราคาที่ถูกลง

ร่วมรับชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ใน งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 วันที่ 21-23 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและลงทำเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)
ฝ่ายบริหารโครงการ ติอต่อ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.202)

(ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก https://e36261ef1f37a9aa564c-183246622d51cc66cab6f7d435863a72.r86.cf5.rackcdn.com/wp-content/uploads/2014/12/357737-shutterstock_-1333157029-182-640×480-640×330.jpg?a1f070)


สถิติการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บางรายการ

[av_one_full first][av_image src=’https://www.thailandlab.com/wp-content/uploads/2016/08/CIF-Graph-table-TH.jpg’ attachment=’5923′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’][/av_image][/av_one_full]

 

คำอธิบาย

  • 38.21 อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์
  • 38.22 รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้วจะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตามสำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการนอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว
  • 69.09 ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมีหรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ
  • 70.17 เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม
  • 84.19 เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการจะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภทที่ 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ การอเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
  • 84.21 เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊ซบริสุทธิ์
  • 90.11 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ
  • 90.12 กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน
  • 90.16 เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก
  • 90.27 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกก์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบ ความหนืดความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียงหรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครตอม

ที่มา: สภาอุตสาหกรรม กรมศุลกากร นิตยสารอินโนแล็บ

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *