นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2
ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม LAB THEATRE ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand Lab International 2016

การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์และเทคนิคอื่นๆ เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์คือการตรวจติดตามและศึกษาระดับของธาตุเป้าหมายในบรรยากาศ แม่น้ำ และตัวอย่างจำเพาะอื่นๆ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมใช้แนวทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดทางเคมีทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ การวัดปริมาณสาร/สิ่งปนเปื้อน การเก็บตัวอย่าง และเทคนิคการวิเคราะห์

ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของคุณทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมตัวสำหรับข้อกำหนดใหม่

ตัวอย่างที่ 1: การชั่งที่ดีทำให้ผลการวิเคราะห์เชื่อถือได้
การชั่งเป็นกิจกรรมปกติในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้มาจากการชั่งตัวอย่าง (และสารเคมี) ความผิดพลาดหรือการปฏิบัติที่ผิดอาจไปทำลายกระบวนการระดับโรงงาน วิธีการชั่งและเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยรับประกันผลการวิเคราะห์และป้องกันการชดใช้ความเสียหายที่ใช้ต้นทุนสูง

ตัวอย่างที่ 2: การวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ICP-MS
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ICP-MS เป็นแมสสเปคโทรสโคปีชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจจับโลหะและอโลหะบางชนิดที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ อาร์เซนิก แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และดีบุกอนินทรีย์เป็นสารพิษกลุ่มโลหะหนักที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยได้รับพิษโลหะหนัก การเกิดพิษมักมาจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีและเครื่องมือขั้นสูงอาจถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อต่อต้านการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

ตัวอย่างที่ 3: ตู้ดูดอากาศและตัวกรองอากาศในงานเคมีวิเคราะห์
ตู้ดูดอากาศเป็นตัวควบคุมการสัมผัสในห้องปฏิบัติการ ควบคุมการสัมผัสพิษ ไอที่มีลักษณะน่ารังเกียจหรือติดไฟได้ แก๊ส และแอโรซอล ตู้ดูดอากาศจะดูดแก๊สพิษ ฝุ่น ควัน และไอในสถานที่อับอากาศ การเลือกตู้ดูดอากาศและชนิดของตัวกรองอย่างเหมาะสมก็มีส่วนสำคัญ และชนิดของตัวกรองขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้และการทำงานของห้องปฏิบัติการ


กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ

Lab Theatre เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 โดยความร่วมมือของวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค นิตยสารอินโนแล็บ และหน่วยงานเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Lab Theatre จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลล่่าสุดในการวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Lab Theatre เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)

ฝ่ายบริหารโครงการ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ
anucha@vnuexhibitionsap.com
+662 6700900 (Ext.202)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *