การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “งานวิจัยก้าวล้ำ นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน” ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *