Full press releases about bog news, new data, updated market information

Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 ends with 9,109 trade visitors from 43 countries, and is ready to become a Top 3 Laboratory Exhibition in South East Asia!

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 สำเร็จตามคาดการณ์ ต้อนรับนักลงทุนกว่า 9,109 ราย จาก 43 ประเทศร่วมชมงาน พร้อมก้าวขึ้นสู่ Top 3 ของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในเอเชีย

Thailand LAB INTERNATIONAL 2018: Showcasing LAB Technology at LAB Highlight and Experiencing a Real Time Product Demonstration at Interactive LAB

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวตลาดใหม่ที่กำลังไปได้สวย: MEDLAB ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และยา

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการค้าเครื่องมือห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาค ผ่านงาน “ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 – เดือนพฤษภาคม 2561

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการแพทย์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากตลาดเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าร้อยละ 6.4 ต่อปี จึงทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจ ไทยจึงได้กำหนดเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุขไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายอนาคตของไทย ในปี 2579 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม Medical Hub โดยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Roadmap ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง การแพทย์เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2568 (ข้อมูลจาก รายงานการศึกษา เรื่อง “อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย” ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ภาครัฐยังคงให้ความสนใจและทุ่มเทกับการพัฒนารากฐานความมั่นคงของชาติผ่านการลงทุนด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15-20% ต่อปี สอดคล้องกับการผลักดันการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำคัญต่อการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ หรือ “งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018” ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ไบเทค ฮอล์ EH102-103 กรุงเทพฯ

คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า “วีเอ็นยูฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฎิบัติการมาโดยตลอด เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะผลักดันงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติในระดับภูมิภาค โดยดึงดูดนักลงทุนจากนานาประเทศให้มาเปิดตลาดที่ภูมิภาคเอเขีย โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน ซึ่งเราจัดงานมาอย่างต่อเนื่องถึง 8 ปี และงานมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากถึง 15-20% ต่อปี โดยปี 2017 ที่ผ่านมาเราต้อนรับผู้เข้าชมงานมากกว่า 9,165 รายจาก 47 ประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ และบริษัทชั้นนำรวมจัดแสดงงานมากกว่า 250 บริษัทจาก 23 ประเทศ พร้อมด้วยผู้ซื้อรายสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วเอเชีย ผ่านโครงการ Hosted Buyer Program เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ซื้อรายสำคัญเหล่านั้นจำนวนกว่า 500 ราย ซึ่งกลุ่มผู้เข้าชมงานหลักมาจากหลายประเทศในเอเชีย อาทิ จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ญี่ปุ่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ บังคลาเทศ ซาอุดิอารเบียเยอรมนี สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น”

ภายในงาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 จะมุ่งเน้นการตอบโจทย์อุตสาหกรรมแบบองค์รวม โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมหลัก อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสาตร์, อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรมเคมี ชีวเคมี เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมงานด้านวิเคราะห์และการวิจัย ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งในปีที่ 8 นี้ ทางผู้จัดงานได้จัด Medical Laboratory Zone (MEDLAB) หรือกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคการแพทย์ขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำเสนอ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่ สำหรับห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร ทั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์วิจัยและค้นคว้าพัฒนา โดยในปีนี้มีหลักคิดการจัดงานหลักคือ การผสมผสานกันระหว่างเรื่องเทคโนโลยี “Technology”, การสร้างเครือข่าย “Network” และการลงทุน “Investment” ทางผู้จัดต้องการให้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆในห้องปฏิบัติการจากทั่วทุกมุมโลก สู่การถ่ายทอดความรู้สมัยใหม่และสร้างเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปสู่การต่อยอดและการการลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งบนพื้นที่การจัดงานกว่า 10,720 ตร.ม.ของ ไบเทค บางนา มีผู้ประกอบการมาจับจองพื้นที่ไปแล้วสูงถึง 80% และยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจทำการตลาดผ่านงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล มาจับจองพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ได้ โดยติดต่อผ่านทาง www.thialandlab.com หรือโทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราที่ 02-670-0900

“เป้าหมายสำคัญของการเข้าร่วมจัดงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล คือ การตอกย้ำจุดยืนของบริษัทและเน้นภาพลักษณ์ที่เข็มแข็งของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ เราได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่ กลุ่มผู้ซื้อรายสำคัญ ผู้ซื้อรายย่อยจากนานาชาติ และการพบปะลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม นำมาซึ่งโอกาสทางการค้าที่กว้างขวางยิ่งขึ้น นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค้าอย่างยิ่ง” กล่าวโดย Mr. Sean Maynard, Commercial Manager Microbiology -South East Asia, Thermo Fisher Scientific

Ms. Yong Wee LIAU, Managing Director Asia Pacific, Romer Labs Singapore กล่าวว่า “การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่เราเน้นย้ำเสมอมา บริษัทจะนำเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และนวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้าภายในงานเพื่อเสนอแนวทางการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาในห้องปฏิบัติการให้ตรงจุดกับปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ อีกทั้งตลาดเอเชียยังคงเติบโตและเป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่ทำให้บริษัทของเราจัดสินใจมาร่วมงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล อย่างต่อเนื่อง”

 

งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์ เนชั่นแนล 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ไบเทค ฮอล์ EH 102-103 กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-670-0900 ต่อ 201-206 / อีเมล์ thailandlab@vnuexhibitionsap.com /

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ www.thailandlab.com ระบุรหัสลงทะเบียน VMB 30021 เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษภายในงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี โทร. 02-670-0900 ต่อ 122 / saengtip.won@vnuexhibitionsap.com

Professional LAB Marketplace for Asia – Thailand LAB INTERNATIONAL 2018

Press release – May 2018

The 8th International Trade Exhibition and Conference on Analytical Laboratory Equipment & Technology, Biotechnology & Life Sciences and Chemical & Safety will return again during 12th – 14th September 2018 at EH102-103, BITEC, Thailand.

Last year Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 welcomed 9,165 trade visitors from 47 countries with 250 top companies from 23 countries, providing 840 business matching services along with various conference streamlines with 2,149 conference delegates and 160 speakers. The show is able to attract buyers and visitors from R&D, QC, Purchasing and Management in industries such as Food & Beverage, Chemical/Petrochemical, Biotechnology/Life Sciences, Universities & Educationists and Agribusiness/Agrichemical. The visiting countries are China, India, Malaysia, Singapore, Myanmar, Japan, Vietnam, Cambodia, Laos, Indonesia, the Philippines, Taiwan, South Korea, Bangladesh, Saudi Arabia, Germany, Spain, the UK, the USA, etc.

 

Thailand LAB INTERNATIONAL has strengthened its promising market place for laboratory technologies and equipment with business opportunities in clinical & diagnostics, analysis & testing, research & development, chemicals & safety, and calibration & metrology. The exhibition under the concept of ‘Technology, Network and Investment’, will bring the latest laboratory applications providing trade and knowledge exchange for the public and private sectors in Thailand and the region. Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 is still co-located with “Bio Investment Asia”, “LAB Safety Asia”, “LAB Chem Asia” and in 2018, Biotechnology, Medical Laboratory and Medical Science will be one of the highlighted sectors, with “MedLAB”, which is the new sector at this edition. In addition to the presentation of leading issues in biopharmaceuticals, laboratory safety and laboratory chemicals by invited international speakers and experts, the show will also welcome more than 1,000 trade buyers and participants from Asia Pacific and continuing the “Hosted Buyer Program” for our guests.

“The key reason to join at Thailand Lab is to build our brand image in Thailand and through this exhibition, we receive a greater volume of customers, and we were able to meet a very diverse group of customers from KOLs (key opinion leaders), lab managers, and lab technicians. This show offers such a broad customer base.” said Mr. Sean Maynard, Commercial Manager Microbiology -South East Asia, Thermo Fisher Scientific

“This is a very critical part of our business portfolio, very professional setting, so we can showcase our solutions as well as our products to our customers in the region. We participate in this event every year to engage with our customers in this region, especially in South East Asia.” said Ms. Yong Wee LIAU, Managing Director Asia Pacific, Romer Labs Singapore

Remember the date and join the leading laboratory trade exhibition in Asia.

Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 will be held during 12-14 September 2018 at EH102-103, BITEC, Bangkok, Thailand.

If you are the LAB industry people and are determined to expand your market in Asia, consult our market developer to get the best solutions for your business at thailandlab@vnuexhibitionsap.com or call +662 670 0900 ext. 201-206 or http://www.thailandlab.com / http://www.bioinvestmentasia.com

Pre-registration is now open at www.thailandlab.com

To do the lucky draw, use the invitation code VMB 30021. You will have a chance to win a special price from Thailand LAB 2018. The lucky one might be YOU!

 

Communication Team, please contact Mrs. Saengtip T. | saengtip.won@vnuexhibitionsap.com

 

 

ปิดสัปดาห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์ ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล ต้อนรับผู้เข้าชมงานและผู้ซื้อหลักจากทั่วเอเชียกว่า 9,165 รายจาก 60 ประเทศ มูลค่าตลาดพุ่งสูงถึง 40,000 ล้านบาท