Short news snippets about updated program, new exhibitors, speakers, pics etc.

Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 ends with 9,109 trade visitors from 43 countries, and is ready to become a Top 3 Laboratory Exhibition in South East Asia!

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 สำเร็จตามคาดการณ์ ต้อนรับนักลงทุนกว่า 9,109 ราย จาก 43 ประเทศร่วมชมงาน พร้อมก้าวขึ้นสู่ Top 3 ของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในเอเชีย

เปิดจองพื้นที่สำหรับงานไทยแลนด์แล็ป อินเตอร์เนชั่นแนล 2018

งานไทยแลนด์ แล็บ เข้าตา UFI Marketing Awards ติด 1 ใน 3 ของโลก แผนการตลาดโดยสมาคมแสดงสินค้านานาชาติ ประจำปี 2017

ไทยแลนด์ แล็บ ทีม ร่วมงานสัมมนาประจำปี ของ AOAC INTERNATIONAL

ไทยแลนด์ แล็บ ทีม ร่วมงานสัมมนาประจำปี ของ AOAC INTERNATIONAL ในหัวข้อ ความสำคัญชอง ISO/IEC 17024:2012 และอัพเดทข้อมูลเรื่องการแข่งขัน The 2nd AOAC Contest base on Microbiological Proficiency Test ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 และประกาศผลชนะภายในงานไทยแลนด์ แล็บ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเงื่อนไขการเช้าร่วมโครงการได้ที่ www.aoacthailand.org Thailand Section of AOAC International

พบผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการในการวิเคราะห์และรวมงานสัมมนาของ AOAC INTERNATIONAL ได้ภายในงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค กรุงเทพ

ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0”

เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ยุคดิจิตัล – ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0” (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)) ภายในงานได้อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ พบปะบุคลากร วว. และแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปีขององค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เป็นส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ร่วมพูดคุยกับเชี่ยวชาญได้ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

Population Aging Matters

Nowadays, 13% of global population are above 60 years old. WHO projected that over 65-year-old populations around the world will increase to 1 billion – 1 in every 8 of the earth’s inhabitants. Significantly, the most rapid increases in the 65-and-older population are occurring in developing countries. Some governments have begun to plan for the long term, but most have not. NDCs are becoming a growing burden. Chronic non-communicable diseases are now the major cause of death among older people in both more developed and less developed countries.

 

That is why the scientific researchers are very important on development of pharmaceutical, medical devices and medical services are very important. Technology can have a positive impact on the living environments and routine life activities of older adults.

 

Let’s see how the scientific instrument eases the researchers and learn more on useful seminars about the cutting-edge technology including international regulations in Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 at BITEC, Bangkok.

สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

Fortifying the World
สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

การเติมสารอาหารลงไปในอาหารนั้นมีมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเติมวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนที่จำเป็น และโปรตีน ลงไปในอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรให้เป็นไปตามพื้นฐานทางโภชนาการ แต่ปัจจุบัน ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนยังคงทนทุกข์กับภาวะขาดสารอาหารจากการไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง คุณยังจำโรคจากปัญหาสุขภาพเหล่านี้ในช่วงต้นศตวรรณที่ 20 ได้หรือไม่ โรคคอพอก โรคกระดูกอ่อน โรคเบอริเบอร์รี และโรคหนังกระ

แต่ในศตวรรษนี้ ในภาวะการเร่งรีบของการดำเนินชีวิต ความเครียด และมลภาวะ ล้วนส่งผลต่อการขาดสารอาหารบางประเภท ซึ่งความทุกข์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่สุขภาพของปัจเจกในระยะยาวเท่านั้น แต่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น และลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติด้วย

เพื่อตอบโจทย์ข้างต้น อุตสาหกรรมได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารอาหารต่างๆ ลงไปเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของร่างกาย และเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่างไม่ว่าจะเป็นสารอาหารเพื่อการบำรุงสมอง บำรุงผิว ระบบขับถ่าย และระบบภูมิคุ้มกัน และปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน

ในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนลปีนี้ จะมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเติมสารอาหาร Fortifying the World โดยศูนย์นวัตกรรมอาหาร ม. เกษตรศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากร: การพัฒนาหลักสูตรฝึอบรมเฉพาะทาง

ร่วมรับรู้ทุกมุมมองทางโภชนาการทั้งด้านแนวโน้มภาวะทุพโภชนการ การกำหนดอาหาร กฎระเบียบ การวิจัยและพัฒนา ประโยชน์และโทษ และการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารให้กับประชากรโลกทั้ง 7 พันล้านคน ณ แล็บเธียเตอร์ วันที่ 23 กันยายน สำรองที่นั่งได้ที่ www.thailandlab.com

ที่มา FAO/WHO นิตยสารอินโนแล็บ

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ – คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร.+662 6700900 ต่อ 122

ฝ่ายบริหารโครงการ – คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com โทร. +662 6700900 ต่อ 202